DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
  • Kampania 2013. Marsz - policjanci i mlodzież

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości.

  • Kampania 2013. Marsz w Olkuszu

Kampania 2013

Drukuj

SPRAWOZDANIA Z KAMPANII - STRYSZÓW

„Chcemy czuć się bezpiecznie na drodze. Piłeś nie jedź”

 

 

Gmina Stryszów już po raz trzeci uczestniczy w kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska No Promil-No Problem. Honorowy patronat kampanii objął Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, natomiast głównym organizatorem wszystkich działań była Dominika Gwiżdż Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagog szkolny Gimnazjum w Zakrzowie – Sylwia Jamróz.

27 sierpnia 2013 r. samochód z banerem kampanii przejechał przez gminę, informując mieszkańców przez megafon o przystąpieniu do kampanii. W tym dniu przeprowadzono sondę  uliczną z mieszkańcami na temat zagrożeń.

Głównym celem kampanii było podniesienie świadomości ludzi na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu. Młodzież z Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego z entuzjazmem przyłączyła się do działań związanych z kampanią.

·        Świadectwo Niepijącego Alkoholika - koncert profilaktyczny „Kuszenie śmierci” w wykonaniu Lecha Dyblika. Głównym celem koncertu była przestroga młodzieży przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Opowiadał młodzieży o własnych przeżyciach z okresu walki z alkoholizmem. Mówił i śpiewał, jak nałóg niszczy całe życie człowieka. Przedstawił drogę, która doprowadziła go do choroby alkoholowej oraz swoją walkę o uwolnienie z nałogu.

·        Nieletni, ale nie bezkarni. W dniu 14.11.2013 r. odbyło się spotkanie młodzieży z policjantem - Markiem Janickim. Celem spotkania była profilaktyka zachowań ryzykownych i demoralizujących oraz respektowanie norm społecznych.Podczas spotkania była okazja do omówienia występujących w środowisku nieletnich zagrożeń takich, jak: alkohol, środki psychoaktywne, agresja i przemoc rówieśnicza, kradzieże itp. Poruszono również kwestię odpowiedzialności prawnej nieletniego w sytuacji popełnienia czynu niezgodnego z prawem. Bardzo ważnym elementem pogadanki był temat agresji rówieśniczej w szkole, na ulicy, ale też coraz częstszej występującej cyberprzemocy. Prelekcje prowadzone przez mundurowych były też doskonałą okazją, aby uświadomić gimnazjalistom, że są osoby i instytucje mogące udzielić pomocy, wskazać możliwość i sposoby zmiany dotychczasowego postępowania; zdolne podać rękę, aby ratować młodego człowieka, który zbłądził.
 

Kulminacyjnym punktem kampanii był „Marsz trzeźwości”, który odbył się 14.11.2013 r. Po wcześniejszych przygotowaniach w szkole, polegających na: przeprowadzeniu zajęć informacyjnych celach kampanii na godzinach wychowawczych, wykonaniu transparentów, plakatów, ulotek, gadgetów, obejrzeniu spotów dotyczących nietrzeźwych kierowców.
 

 Młodzież z gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie przeszła wspólnie z Policjantami od swojej szkoły przez Gminę Stryszów, dając tym samym wyraz sprzeciwu wobec nietrzeźwych kierowców, powodujących wiele nieszczęśliwych wypadków na drogach. Podczas głośnego marszu, któremu towarzyszyły okrzyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach, rymowanki i  wiersze profilaktyczne, rozdawano napotykanym przechodniom ulotki profilaktyczne oraz balony.
 

Uczniowie wspólnie z policjantami z Kalwarii Zebrzydowskiej wzięła również udział w rutynowej kontroli jadących pojazdów. Zatrzymane osoby serdecznie przyjęły nasze działania i wyraziły poparcie co do akcji. Każdy skontrolowany kierowca otrzymał ulotki profilaktyczne, specjalne listy do kierujących pojazdami, liczniki trzeźwości, balony oraz gadżety  wykonane z masy solnej przez uczniów gimnazjum. W tym dniu zebrano również 100 podpisów…
 

W drodze powrotnej do szkoły odwiedziliśmy przydrożne sklepy oraz puby rozdając list do sprzedawców napojów alkoholowych, przygotowany przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczący przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Jesteśmy przekonani, że udział w takim wydarzeniu, przyczyni się do wzbudzenia w  jego uczestnikach oraz odbiorcach postawy krytycznej wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Wzmocni też tych, którzy jako pasażerowie często nie mają odwagi konsekwentnie zaprotestować przeciwko wsiadającym za kierownicę nietrzeźwym kierowcom.

 

 

 

 

 

 

kontakt z inicjatorami kampanii: tel. tel. 503 328 642, 517 212 084, 602 649 581, www.bezpromilowo.pl, e-mail: bezpromilowo{malpa}wp.pl
adres Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek": ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka,
TOP