DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
  • Kampania 2013. Marsz - policjanci i mlodzież

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości.

  • Kampania 2013. Marsz w Olkuszu

Kampania 2013

Drukuj

SPRAWOZDANIA Z KAMPANII - BRZEŹNICA

            W ramach akcji No promil - No problem w Gminie Brzeźnica 20 listopada 2013 r.  przeprowadzono I Gminny Dzień Profilaktyczny. Do akcji zaproszono wszystkie szkoły z terenu gminy, które  chętnie włączyły się do akcji i przeprowadziły wiele interesujących działań profilaktycznych.

Działania poszczególnych szkół :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy.

            W tym roku akcję „No promil – no problem” w szkoła rozpoczęła od poinformowania uczniów na czym polega idea tej Kampanii Społecznej  oraz o możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym i literackim. Do konkursów zgłosiło się 11 osób zarówno ze Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. Cztery osoby zostały nagrodzone w etapie Gminnym. I miejsce za pracę  plastyczną w kategorii Szkoły Gimnazjalne zajęła Ewa Nowacka z klasy II a, II miejsce zajął Maksym Pawłowski z klasy Ie. W konkursie literackim II miejsce zajęły uczennice klasy III e Gimnazjum  Klaudia Baca i Agnieszka Opyrchał. Nagrody ufundowane przez GKRPA w Brzeźnicy wręczyła uczniom  koordynator Gminnej Komisji pani Edyta Babska, która jest jednocześnie ambasadorem Kampanii w Gminie Brzeźnica. Nagrodzone prace zostały wysłane do kolejnego etapu konkursu. Następnym krokiem „bezpromilowej” akcji było przeprowadzenie 22.11.2013 r. mini happeningu w Brzeźnicy. Uczniowie V klasy SP z wychowawczynią oraz  panią pedagog i psycholog rozdawali kierowcom ulotki, „Listy dzieci do kierowców” oraz baloniki, a także  przestrzegali przed wsiadaniem za kółko pod wpływem alkoholu. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą zmotoryzowanych. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 25.11.2013 r. wzięli udział w prelekcjach prowadzonych przez policjanta KPP z Wadowic st. asp. Zbigniewa Przybka. Podczas spotkania uczniowie otrzymali kampanijne gadżety  -  bajkowe komiksy i magnesy.

 

Zespół Szkół w Łączanach

            W szkole w Łączanach w ramach akcji „No promil – no problem” również przeprowadzono szereg   działań.

 

Szkoła Podstawowa w Marcyporębie

            Działania podjęte przez szkołę w dniach 15-20.11.2013r. w ramach kampanii NO PROMIL NO  PROBLEM pod hasłem „STOP pijanemu kierowcy”:

1. Wykonanie gazetki profilaktycznej na korytarzu szkolnym,

2. Wykonanie transparentów przez uczniów klas IV-VI,

3. Happening – przejście przez centrum wsi z transparentami promującymi kampanię,

4. Rozdawanie ulotek napotkanym osobom podczas przemarszu przez Marcyporębę, (ulotki: listy dzieci do kierowców oraz przeliczanie ilości spożytego alkoholu na promile)

5. Oglądanie przez uczniów klas III - IV filmów „Dagmara” , „Kierowca i alkohol” oraz prezentacji Mity,

6. Oglądanie przez uczniów klas V - IV filmów „Dagmara” i „Kierowca i alkohol” oraz prezentacji JS,

7. Pogadanki z uczniami na temat: „Stop pijanym kierowcom”.

       8. Rozdanie uczniom ulotek pod hasłem „Nie piję bo tak!” oraz bajki bezpromilowe.

 

Szkoła Podstawowa w Paszkówce

             W ramach akcji  profilaktycznej ,,NO PROMIL – NO PROBLEM” w Szkole Podstawowej w Paszkówce przeprowadzono następujące działania:

1. Konkurs plastyczny pod hasłem ,,No promil – no problem” – STOP pijanym kierowcom

2. Wykonano gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym.

3. Uczniowie klas IV- VI  uczestniczyli w zajęciach, podczas których obejrzeli prezentację  

    oraz  film dotyczące skutków prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

4. Uczniowie wysłuchali bajek profilaktycznych przez szkolny radiowęzeł oraz zostały

    przeprowadzone zajęcia w oparciu o zamieszczone w materiałach dydaktycznych

    scenariusze.

5. Wszystkie klasy przygotowały transparenty,  a następnie urządziły happening.

6. Uczniowie obok szkoły rozdawali ulotki i materiały dotyczące akcji rodzicom.

7. Przeprowadzono akcję pod hasłem ,,Noś odblaski – świeć przykładem”

   -  odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze rowerzystów i pieszych

     ( pogadanka z uczniami,  audycja radiowa), ze szczególnym zwróceniem uwagi

      na  noszenia elementów odblaskowych

   - uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, obejrzeli  

      interaktywny film edukacyjny ,, Nagłe zatrzymanie krążenia”, doskonalili swoją wiedzę w

      edukacyjnej grze internetowej ,,Pierwsza pomoc” poświęconej ratowaniu życia ludzkiego

      oraz samodzielnie przeprowadzali resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomach.

Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich proponowanych wydarzeniach profilaktycznych.

 

Szkoła Podstawowa w Sosnowicach

            WSzkolePodstawowejim.MariiKonopnickiejzostałprzeprowadzony„GminnyDzieńProfilaktyczny” wdniu13  XI2013r.Tematemprzewodnimdniabyłohasło„Stoppijanemukierowcy”.Wramachdziałańprofilaktycznychuczniowiewzięliudziałwpokaziefilmówfabularno-dokumentalnych,którychbohateramibylikierowcyprowadzącysamochódpospożyciualkoholuiichofiary.Poprojekcjiodbyłasiędyskusjaczymożnabyłouniknąćzaistniałychsytuacji.Ponadtouczniowiewzięliudziałwkonkursieplastycznym„Stoppijanemukierowcy”.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani

 

            W ramach akcji profilaktycznej „No promil – no problem” w szkole, w Tłuczani podjęto takie działania.

1. Uczniowie wykonali prace plastyczne na proponowany konkurs.

2. Wykonano gazetki ścienne dotyczące akcji No promil-no problem.

3. Rozdane zostały ulotki i listy do kierowców rodzicom, którzy odwiedzali szkołę.

4. Uczniowie na zajęciach przygotowywali transparenty z hasłami profilaktycznymi i przeprowadzony został przemarsz przez wieś.

kontakt z inicjatorami kampanii: tel. tel. 503 328 642, 517 212 084, 602 649 581, www.bezpromilowo.pl, e-mail: bezpromilowo{malpa}wp.pl
adres Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek": ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka,
TOP