DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
  • Kampania 2013. Marsz - policjanci i mlodzież

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości.

  • Kampania 2013. Marsz w Olkuszu

Kampania 2013

Drukuj

„Chcemy czuć się bezpiecznie na drodze. Piłeś nie jedź”

 

 

Gmina Stryszów już po raz trzeci uczestniczy w kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska No Promil-No Problem. Honorowy patronat kampanii objął Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, natomiast głównym organizatorem wszystkich działań była Dominika Gwiżdż Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagog szkolny Gimnazjum w Zakrzowie – Sylwia Jamróz.

27 sierpnia 2013 r. samochód z banerem kampanii przejechał przez gminę, informując mieszkańców przez megafon o przystąpieniu do kampanii. W tym dniu przeprowadzono sondę  uliczną z mieszkańcami na temat zagrożeń.

Głównym celem kampanii było podniesienie świadomości ludzi na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu. Młodzież z Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego z entuzjazmem przyłączyła się do działań związanych z kampanią.

·        Świadectwo Niepijącego Alkoholika - koncert profilaktyczny „Kuszenie śmierci” w wykonaniu Lecha Dyblika. Głównym celem koncertu była przestroga młodzieży przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Opowiadał młodzieży o własnych przeżyciach z okresu walki z alkoholizmem. Mówił i śpiewał, jak nałóg niszczy całe życie człowieka. Przedstawił drogę, która doprowadziła go do choroby alkoholowej oraz swoją walkę o uwolnienie z nałogu.

·        Nieletni, ale nie bezkarni. W dniu 14.11.2013 r. odbyło się spotkanie młodzieży z policjantem - Markiem Janickim. Celem spotkania była profilaktyka zachowań ryzykownych i demoralizujących oraz respektowanie norm społecznych.Podczas spotkania była okazja do omówienia występujących w środowisku nieletnich zagrożeń takich, jak: alkohol, środki psychoaktywne, agresja i przemoc rówieśnicza, kradzieże itp. Poruszono również kwestię odpowiedzialności prawnej nieletniego w sytuacji popełnienia czynu niezgodnego z prawem. Bardzo ważnym elementem pogadanki był temat agresji rówieśniczej w szkole, na ulicy, ale też coraz częstszej występującej cyberprzemocy. Prelekcje prowadzone przez mundurowych były też doskonałą okazją, aby uświadomić gimnazjalistom, że są osoby i instytucje mogące udzielić pomocy, wskazać możliwość i sposoby zmiany dotychczasowego postępowania; zdolne podać rękę, aby ratować młodego człowieka, który zbłądził.
 

Kulminacyjnym punktem kampanii był „Marsz trzeźwości”, który odbył się 14.11.2013 r. Po wcześniejszych przygotowaniach w szkole, polegających na: przeprowadzeniu zajęć informacyjnych celach kampanii na godzinach wychowawczych, wykonaniu transparentów, plakatów, ulotek, gadgetów, obejrzeniu spotów dotyczących nietrzeźwych kierowców.
 

 Młodzież z gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie przeszła wspólnie z Policjantami od swojej szkoły przez Gminę Stryszów, dając tym samym wyraz sprzeciwu wobec nietrzeźwych kierowców, powodujących wiele nieszczęśliwych wypadków na drogach. Podczas głośnego marszu, któremu towarzyszyły okrzyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach, rymowanki i  wiersze profilaktyczne, rozdawano napotykanym przechodniom ulotki profilaktyczne oraz balony.
 

Uczniowie wspólnie z policjantami z Kalwarii Zebrzydowskiej wzięła również udział w rutynowej kontroli jadących pojazdów. Zatrzymane osoby serdecznie przyjęły nasze działania i wyraziły poparcie co do akcji. Każdy skontrolowany kierowca otrzymał ulotki profilaktyczne, specjalne listy do kierujących pojazdami, liczniki trzeźwości, balony oraz gadżety  wykonane z masy solnej przez uczniów gimnazjum. W tym dniu zebrano również 100 podpisów…
 

W drodze powrotnej do szkoły odwiedziliśmy przydrożne sklepy oraz puby rozdając list do sprzedawców napojów alkoholowych, przygotowany przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczący przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Jesteśmy przekonani, że udział w takim wydarzeniu, przyczyni się do wzbudzenia w  jego uczestnikach oraz odbiorcach postawy krytycznej wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Wzmocni też tych, którzy jako pasażerowie często nie mają odwagi konsekwentnie zaprotestować przeciwko wsiadającym za kierownicę nietrzeźwym kierowcom.

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Publiczne Gimnazjum im. KEN w Bolesławiu podobnie jak
w poprzednich latach przystąpiło do VI już edycji Kampanii Trzeźwa Małopolska „No promil-No problem”.

W miesiącu listopadzie w poszczególnych klasach wychowawcy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne według dostępnych scenariuszy (Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Wandzie, Legenda o Panu Twardowskim).

Dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły cieszył się konkurs plastyczny i literacki, którego tematem było przedstawienie prawdziwej lub wymyślonej sytuacji odmowy jazdy z pijanym kierowcą lub powstrzymanie go przed jazdą. Dla autorów najlepszych prac plastycznych (komiksów) – Sylwii Probierz z kl. IIIb i Roksany Wójcik z kl. IIb oraz wierszy – Anny Mirek i Laury Wadas z kl. Ia, nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławiu.

W dniu 28 listopada gościliśmy w naszej szkole panią Annę Kruszak  - Kołodziejczyk – kierownika GOPS w Bolesławiu, panią Katarzynę Kurek- Pełnomocnika Wójta Gminy Bolesław ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz młodszego aspiranta panią Katarzynę Matras i nadkomisarz Agnieszkę Fryben z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Pani Agnieszka przekazała gimnazjalistom informacje na temat skutków prowadzenia pojazdów przez kierowców będących pod wpływem alkoholu, przedstawiła statystyki wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców (także nieletnich) w powiecie olkuskim oraz omówiła, jak zmienia się sprawność psychoruchowa u osoby, która spożywała alkohol. Z kolei pani Katarzyna przedstawiła, co grozi kierowcom, którzy wsiadają do auta pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Chętni gimnazjaliści – dzięki alko goglom - mieli możliwość sprawdzić, jak się czuje i co widzi człowiek pijany.

Podczas spotkania nagrody dla autorów najlepszych prac plastycznych
i literackich wręczyła pani Anna Kruszak – Kołodziejczyk.

Drukuj

Kampania społeczna

„No promil – No problem”

 

 

 

25 października 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach po raz czwarty uczestniczyli w kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska
w ramach akcji „No promil – No problem”.

Głównym celem kampanii jest zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Do zorganizowania marszu z zapałem przystąpiła młodzież Gimnazjum i kl. II d Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką Pani mgr Mari Zając – opiekuna samorządu szkolnego,
mgr Grzegorza Damasiewicza oraz mgr Mariusz Jop. Uczniowie Gimnazjum przygotowali transparenty oraz prace plastyczne, a uczniowie klasy II d Liceum Ogólnokształcącego  męczyli się z przygotowaniem gadżetów, przekazanych szkole przez  Urząd Gminy Chełmiec. 

W „Marszu Trzeźwości”  w asyście Policji i Straży Gminnej aktywny udział wzięło blisko stu uczniów, manifestujących sprzeciw przeciw nietrzeźwym kierowcom. Podczas marszu uczniowie pod opieką funkcjonariuszy przyglądali się rutynowej kontroli kierowców pod względem trzeźwości oraz przekazywali ulotki, bez-promilowe lizaki i namawiali do trzeźwości za kierownicą.

Mamy nadzieje, że organizacja kampanii w naszej szkole, wpłynie na rozwagę kierowców, którzy zatrzymają się na chwilę i zastanowią nad skutkami wsiadania za kierownicę pod wpływem alkoholu.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie marszu.

 

mgr Mariusz Jop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

            W ramach akcji No promil - No problem w Gminie Brzeźnica 20 listopada 2013 r.  przeprowadzono I Gminny Dzień Profilaktyczny. Do akcji zaproszono wszystkie szkoły z terenu gminy, które  chętnie włączyły się do akcji i przeprowadziły wiele interesujących działań profilaktycznych.

Działania poszczególnych szkół :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy.

            W tym roku akcję „No promil – no problem” w szkoła rozpoczęła od poinformowania uczniów na czym polega idea tej Kampanii Społecznej  oraz o możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym i literackim. Do konkursów zgłosiło się 11 osób zarówno ze Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. Cztery osoby zostały nagrodzone w etapie Gminnym. I miejsce za pracę  plastyczną w kategorii Szkoły Gimnazjalne zajęła Ewa Nowacka z klasy II a, II miejsce zajął Maksym Pawłowski z klasy Ie. W konkursie literackim II miejsce zajęły uczennice klasy III e Gimnazjum  Klaudia Baca i Agnieszka Opyrchał. Nagrody ufundowane przez GKRPA w Brzeźnicy wręczyła uczniom  koordynator Gminnej Komisji pani Edyta Babska, która jest jednocześnie ambasadorem Kampanii w Gminie Brzeźnica. Nagrodzone prace zostały wysłane do kolejnego etapu konkursu. Następnym krokiem „bezpromilowej” akcji było przeprowadzenie 22.11.2013 r. mini happeningu w Brzeźnicy. Uczniowie V klasy SP z wychowawczynią oraz  panią pedagog i psycholog rozdawali kierowcom ulotki, „Listy dzieci do kierowców” oraz baloniki, a także  przestrzegali przed wsiadaniem za kółko pod wpływem alkoholu. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą zmotoryzowanych. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 25.11.2013 r. wzięli udział w prelekcjach prowadzonych przez policjanta KPP z Wadowic st. asp. Zbigniewa Przybka. Podczas spotkania uczniowie otrzymali kampanijne gadżety  -  bajkowe komiksy i magnesy.

 

Zespół Szkół w Łączanach

            W szkole w Łączanach w ramach akcji „No promil – no problem” również przeprowadzono szereg   działań.

 

Szkoła Podstawowa w Marcyporębie

            Działania podjęte przez szkołę w dniach 15-20.11.2013r. w ramach kampanii NO PROMIL NO  PROBLEM pod hasłem „STOP pijanemu kierowcy”:

1. Wykonanie gazetki profilaktycznej na korytarzu szkolnym,

2. Wykonanie transparentów przez uczniów klas IV-VI,

3. Happening – przejście przez centrum wsi z transparentami promującymi kampanię,

4. Rozdawanie ulotek napotkanym osobom podczas przemarszu przez Marcyporębę, (ulotki: listy dzieci do kierowców oraz przeliczanie ilości spożytego alkoholu na promile)

5. Oglądanie przez uczniów klas III - IV filmów „Dagmara” , „Kierowca i alkohol” oraz prezentacji Mity,

6. Oglądanie przez uczniów klas V - IV filmów „Dagmara” i „Kierowca i alkohol” oraz prezentacji JS,

7. Pogadanki z uczniami na temat: „Stop pijanym kierowcom”.

       8. Rozdanie uczniom ulotek pod hasłem „Nie piję bo tak!” oraz bajki bezpromilowe.

 

Szkoła Podstawowa w Paszkówce

             W ramach akcji  profilaktycznej ,,NO PROMIL – NO PROBLEM” w Szkole Podstawowej w Paszkówce przeprowadzono następujące działania:

1. Konkurs plastyczny pod hasłem ,,No promil – no problem” – STOP pijanym kierowcom

2. Wykonano gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym.

3. Uczniowie klas IV- VI  uczestniczyli w zajęciach, podczas których obejrzeli prezentację  

    oraz  film dotyczące skutków prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

4. Uczniowie wysłuchali bajek profilaktycznych przez szkolny radiowęzeł oraz zostały

    przeprowadzone zajęcia w oparciu o zamieszczone w materiałach dydaktycznych

    scenariusze.

5. Wszystkie klasy przygotowały transparenty,  a następnie urządziły happening.

6. Uczniowie obok szkoły rozdawali ulotki i materiały dotyczące akcji rodzicom.

7. Przeprowadzono akcję pod hasłem ,,Noś odblaski – świeć przykładem”

   -  odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze rowerzystów i pieszych

     ( pogadanka z uczniami,  audycja radiowa), ze szczególnym zwróceniem uwagi

      na  noszenia elementów odblaskowych

   - uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, obejrzeli  

      interaktywny film edukacyjny ,, Nagłe zatrzymanie krążenia”, doskonalili swoją wiedzę w

      edukacyjnej grze internetowej ,,Pierwsza pomoc” poświęconej ratowaniu życia ludzkiego

      oraz samodzielnie przeprowadzali resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomach.

Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich proponowanych wydarzeniach profilaktycznych.

 

Szkoła Podstawowa w Sosnowicach

            WSzkolePodstawowejim.MariiKonopnickiejzostałprzeprowadzony„GminnyDzieńProfilaktyczny” wdniu13  XI2013r.Tematemprzewodnimdniabyłohasło„Stoppijanemukierowcy”.Wramachdziałańprofilaktycznychuczniowiewzięliudziałwpokaziefilmówfabularno-dokumentalnych,którychbohateramibylikierowcyprowadzącysamochódpospożyciualkoholuiichofiary.Poprojekcjiodbyłasiędyskusjaczymożnabyłouniknąćzaistniałychsytuacji.Ponadtouczniowiewzięliudziałwkonkursieplastycznym„Stoppijanemukierowcy”.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani

 

            W ramach akcji profilaktycznej „No promil – no problem” w szkole, w Tłuczani podjęto takie działania.

1. Uczniowie wykonali prace plastyczne na proponowany konkurs.

2. Wykonano gazetki ścienne dotyczące akcji No promil-no problem.

3. Rozdane zostały ulotki i listy do kierowców rodzicom, którzy odwiedzali szkołę.

4. Uczniowie na zajęciach przygotowywali transparenty z hasłami profilaktycznymi i przeprowadzony został przemarsz przez wieś.

Drukuj

Andrychów:
ALEKSANDRA SAFERNA, SP nr 2 w Andrychowie, kl. VI
MONIKA SAFERNA, SP nr 2 w Andrychowie, kl. II

Bolesław:
PATRYCJA PACHA, SP w Bolesławiu, kl. V
SYLWIA PROBIERZ, Gimnazjum w Bolesławiu, kl. III
ALICJA KRAWIEC, SP w Bolesławiu, kl. VI

Brzeźnica:
DOROTA WĘDRZYK, Gimnazjum w Brzeźnicy, kl. I

Charsznica: RAPORT

Chełmiec:
ZUZANNA MRÓZ, SP Rdzistów, kl. VI
JULIA GOŁĄB, SP Niskowa, kl. V
AGNIESZKA RZESZUTO, ZS w Trzetrzewinie, kl. VI

Gorlice:
MATEUSZ GRYZIK, MZS nr 5 w Gorlicach, Gimnazjum, kl.I
JAROSŁAW CIEŚLAK, Gimnazjum w Gorlicach, kl. III
ROKSANA DUSZA, ZSZ w Gorlicach
MARLENA TOKARZ, SP nr 3 w Gorlicach, kl. IV

Kamienica:
EWELINA WIERZYCKA, Gimnazjum w Kamienicy, kl. III
MARIA JAWOR, Gimnazjum w Kamienicy, kl. II

Klucze:
BARTOSZ PŁONKA, SP w Chechle, kl. II
MIŁOSZ STACHOWICZ, SP w Chechle, kl. I
WIKTORIA TYLEC, SP w Chechle, kl. V

Lipnica Wielka:
PIOTR LICHOSYT

Miechów:
MILENA CHRZĄTEK, Gimnazjum w Miechowie, kl. II
KATARZYNA MOTYL, Gimnazjum w Miechowie, kl. I
KATARZYNA BOGACZ, Gimnazjum w Miechowie, kl. III

Niepołomice:
ARISTELLA BANZA, SP w Niepołomicach, kl.I
ANNA KOZUCH, SP w Niepołomicach, kl. V
KAROLINA MAZUR, SP w Niepołomicach, kl. V

Olkusz:
MIKOŁAJ GOC, Gimnazjum nr 2 w Olkuszu, kl. I
NATALIA KORDUBA, Gimnazjum nr 2 w Olkuszu, kl. I
RAPORT ZESPOŁU Z GIMNAZJUM NR 2

Podegrodzie:
EMIL ZBOZIEŃ, SP w Olszanie, kl. V
JAKUB OLSZAK, SP w Mokrej Wsi, kl. V
RAPORT ZESPOŁU SZKÓŁ W PODEGRODZIU
RAPORT ZE SZKOŁY W BRZEZNEJ

Słomniki:
WERONIKA ŻUREK, Gimnazjum w Niedźwiedziu, kl. III
EWELINA MAŁKIEWIECZ, Gimnazjum w Waganowicach, kl. III

Wieliczka:
KAROLINA MATHIAS, SP nr 2 w Wieliczce, kl. V
SEBASTIAN PODLEŚNY, SP Siercza, kl. V
EMILA PTAK, SP nr 2 w Wieliczce, kl. IV
RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOŹMICE WIELKIE

Wiśniowa:
JULIA GALIA, SP w Wiśniowej, kl. I
WERONIKA BARDZIŁOWSKA, Gimnazjum w Węglówce, kl. III
ALICJA DUDA, SP w Lipniku, kl. II
TOMASZ WOŚ, SP w Wiśniowej, kl. III

Wojnicz:
JAKUB PIASECKI, SP w Wojniczu, kl. VI
ŁUKASZ GOLONKA, SP w Wojniczu, kl. VI
 

kontakt z inicjatorami kampanii: tel. tel. 503 328 642, 517 212 084, 602 649 581, www.bezpromilowo.pl, e-mail: bezpromilowo{malpa}wp.pl
adres Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek": ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka,
TOP