DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
  • Kampania 2013. Marsz - policjanci i mlodzież

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości

  • Kampania 2013. Marsz na rzecz trzeźwości.

  • Kampania 2013. Marsz w Olkuszu

Kampania 2013

Drukuj
Prawo o jeździe pod wpływem alkoholu PDF Drukuj Email

 

Art. 178a.

§ 1.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Jeśli w tym stanie będziesz jeździł na przykład na rowerku ( na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania) to również jest to przestępstwo

Art. 178a.

§ 2.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeśli ktoś powie Ci, że jeden kieliszek 'za dużo' może zmienić całe twoje życie, to będzie miał rację.

Konflikt z prawem może spowodować skutki, które przez lata będziesz odczuwał. Niektóre pracowicie naprawisz. Niektórych nie zmienisz już do końca swojej ziemskiej wędrówki.

Dobrze się zastanów, bo wybór należy do Ciebie.

Jeśli wsiądziesz za stery pojazdu mechanicznego ( w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym), a stężenie alkoholu w wydychanym przez ciebie powietrzu wyniesie powyżej 0,5 ‰; popełniasz przestępstwo

Sąd wymierzając Ci karę pozbawienia wolności może orzec tą karę jako karę bezwzględną czyli najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia sił wyrku otrzymasz wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym, albo może też ową karę pozbawienia wolności zawiesić, co oznacza, że przez okres wyznaczony przez sąd będziesz musiał być 'baaardzo' grzeczny. Nie możesz w tym czasie dopuścić się jakiegokolwiek przestępstwa, musisz utrzymywać kontakt z kuratorem ( jeśli został Ci on przyznany), oraz wypełniać zalecenia sądu zawarte w orzeczeniu oraz wydane postanowieniem już w trakcie trwania okresu próby. Jeśli nie zastosujesz się do tych wymagań, sąd może karę pozbawienia odwiesić i otrzymasz wezwanie do zakładu karnego.

Pamiętaj! Masz w procesie karnym również swoje prawa. Na każde orzeczenie wydane w pierwszej instancji przysługuje Ci prawo zaskarżenia, które należy wnieść do sądu w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem ( do 7 dni od dnia wydania wyroku musisz zwrócić się o pisemne uzasadnienie wyroku).

Jeśli wsiądziesz za stery pojazdu mechanicznego (w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym), a stężenie alkoholu w wydychanym przez ciebie powietrzu wyniesie od 0,2 do 0,5 ‰; popełniasz wykroczenie

 

Art. 87.

§ 1.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

§ 3.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 42.

§ 1.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tą osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 2.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

§ 3.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2, był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

§ 4.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Jeżli w tym stanie będziesz jeździł na przykład na rowerku ( na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania) to również jest to wykroczenie

A twoje ukochane prawo jazdy???? To, które daje Ci poczucie wolności i niezależności w dżungli komunikacyjnej???

Zobaczmy

Do ostatnich Twoich dni na pięknej planecie Ziemia utracisz prawo jazdy, jeśli ponownie popełniłeś przestępstwo za które byłeś już skazany : z art. 173 lub 174 kk, ( sprowadzenie katastrofy w komunikacji), a następstwem twojego czynu była śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa z art. 177 §2 ( wypadek w komunikacji) lub z art. 355 §2 (wojskowy wypadek w komunikacji) byłeś w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegłes z miejsca zdarzenia.

Sąd może (choć nie musi) zabrać Ci prawo jazdy do końca Twoich dni.

Na okres od 6 miesięcy do 3 lat na pewno utracisz swoje ukochane 'prawko' jeśli popełnisz wykroczenia, o których czytałeś powyżej lub przestępstwa, o których czytałeś powyżej.

Pamiętaj! Okres na jaki zatrzymano ci prawo jazdy biegnie od dnia, kiedy zwróciłeś swoje prawo jazdy ( musisz zwrócić go na policję lub do urzędu komunikacji).

W kampanii No promil - No problem chcemy zwrócić twoją uwagę na konsekwencje jakie powoduje prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu oraz pomóc Ci nauczyć się oceniać zawartość alkoholu we krwi.

Chcemy również zainicjować zmiany w przepisach prawa tak, aby osoby, które popełniają te czyny niedozwolone były objęte działaniami leczniczymi i edukacyjnymi, aby świadomość tego czego się dopuściły zapobiegła ponownemu popełnieniu przestępstwa.

 

 

 

 

podaj dalej ;-)

 

kontakt z inicjatorami kampanii: tel. tel. 503 328 642, 517 212 084, 602 649 581, www.bezpromilowo.pl, e-mail: bezpromilowo{malpa}wp.pl
adres Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek": ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka,
TOP